Välkommen!

Vid coloskopi undersöks tjocktarmen och sista delen av tunntarmen.
De vanligaste anledningarna till undersökning är för att utreda blödning från tarmen och/eller
blodbrist samt utredning av diarré eller annan avföringsrubbning.

Vid undersökningen förs en tunn (12mm) slang med kamera i änden, in i ändtarmen och upp genom
hela tjocktarmen. Med kameran kan vi i hög förstoring inspektera slemhinnan för att upptäcka olika
sjukdomstillstånd. Genom instrumentet kan vi smärtfritt ta vävnadsprover och även ta bort polyper
om det behövs. Undersökningen tar 20-45 minuter.

Vid uppföringen av slangen genom tarmen kan obehag och smärta uppstå vid passage av
tarmkrökar och vid behov kan vi ge smärtstillande och avslappnande spruta.
Har du fått lugnande spruta skall du inte köra bil på hela dagen.Det är viktigt att tarmen är ren för att vi ska kunna göra en säker bedömning.

Läs noga genom förberedelserna genast när du får tiden.

Förberedelser
:

Tid före kl 13     Tid efter kl 13Tar du Waran, Pradaxa, Eliquis, Xarelto eller Brilique, Plavix, Grepid, Clopidogrel
kontakta den som ordinerar. Det är viktigt att du kontaktar i god tid för att anpassa dosering. Eventuellt
skall blodprov tagas före undersökning.


Har du diabetes
- tala med din doktor kring eventuell ändring av medicinering.
Vid svår hjärt-, lung- eller njursjukdom - tala med din doktor eller med oss.

Har du haft infektion i hjärtklaffar, är opererad med hjärtklaffprotes eller har komplicerat
medfött hjärtfel - kontakta oss eller din doktor.

Dina mediciner tar du som vanligt med lite vatten.Efter undersökningen kan man känna sig uppblåst och spänd och knipig i magen. Det lättar
när luften kommer ut. Om vävnadsprover eller polyper tagits kan det komma mindre
mängder blod i avföringen de närmaste dagarna.
Du kan äta och dricka som vanligt direkt efter undersökningen.Hem

Om oss

Här finns vi
Kontakt

Du som har tid för
- Coloskopi
- Gastroskopi

Länkar

För dig som remitterar


CURA kliniken
Erikslustvägen 22
Box 20037
200 74 Malmö