Indikationer


En viktig indikation för såväl övre som nedre skopi är blödning och anemi där malignitet måste
uteslutas.Gastroskopi:

- Dysfagi
- Blödning/Hematemes
- Anemi/Järnbrist
- Långvariga kräkningar/illamående
- Misstänkt malignitet
- Epigastralgier
- Refluxsymtom
- Malabsorption/Celiaki
- Kontroller (ulcus, barrets esofagus m.m.)


Coloskopi:

- Blödning
- Anemi, järnbrist
- Misstänkt malignitet
- Ändrade avföringsvanor (äldre, medelålders)
- Diarréutredning
- Kontroller (polyper, IBD, efter cancerOP)
- Oklara buksmärtorLångvariga buksymtom med misstanke om funktionella besvär kan också vara en indikation
av psykologiska skäl.

Screening för coloncancer görs redan i bl a England och Tyskland. Ungefärligt upplägg är att
man mellan 55-70 års ålder med intervaller lämnar F-Hb x3. Positiva prov leder till skopi.
En annan grupp att betänka är de med hereditet – HNPCC. Det kan göras genetisk utredning
med allt större specificitet och sensitivitet. En tidigare modell är de s.k Amsterdamkriterierna
där minst 1 förstagradssläkting och 2 andragradssläktingar över två generationer har diagnos
och 1 skall vara under 50 år. De innefattar även endometrie, tunntarm och uretärcancer.Några länkar:

www.gastrolab.net

Innehåller en heltäckande och kortfattad encyklopedi om gastroenterologi förutom massor av
endoskopibilder och filmer.

www.svenskgastroenterologi.se

Svensk gastroenterologisk förenings hemsida. Riktlinjer mm.
Mest för gastroenterologer.

www.internetmedicin.se

Bra Gastroenterologiavsnitt. Utredning , diagnos och behandling.Tillbaka till "för dig som remitterar"


 


Hem
Om oss
Här finns vi
Kontakt

Du som har
tid för
- Coloskopi
- Gastroskopi

Länkar

För dig som remitterar


CURA kliniken
Erikslustvägen 22
Box 20037
200 74 Malmö