Välkommen att remittera för gastro och coloskopiundersökningar!- Vi fokuserar på patienten – endoskopier är bra men inte alltid så behagliga undersökningar
  och att få patienten delaktig och informerad är viktigt för oss.

-Vi tar ansvar för tolkning och uppföljning av PAD/biopsisvar.

- Ger råd om ev. vidare utredning/behandlingsförslag och initierar behandling om aktuellt.
  Skopiuppföljning tar vi hand om.

-Vid klar diagnos av allvarlig sjukdom remitterar vi vidare.Vi arbetar i nyanpassande lokaler med ny endoskopiutrustning.

Polypektomier utför vi naturligtvis. Vissa terapeutiska åtgärder innebär ökad risk, de remitteras till
sjukhuset och deras större resurser.

Vi ger sedering och anestesi om behövligt. Fullnarkos har vi dock ej möjligheter till.För patienter med Waranbehandling samarbetar vi med AK-mottagningen SUS. Om någon
annan håller i Waranordination önskar vi kontaktuppgifter.

För patienter med nyare antikoagulantia
(ej Trombyl) får man hålla upp som vid kirurgiska
ingrepp - se FASS. Gäller coloskopiundersökningar (ca 30% polyper)

Diabetespatienter  rekommenderar vi att kontakta dig som är ordinarie läkare.
De får morgon/fm tid och generellt  rekommenderas att reducera doser under laxering och flytande kost inför coloskopi. Långverkande insulin viktigt  till typ1 diabetiker.                                                                                                                                                                                                                                                                      Undersökningsdagen väntar man med ordinarie doser till efter undersökningen (gastro och coloskopi).

Vid hjärtklaffprotes, tidigare endokardit eller komplicerade kongenitala hjärtvitier rekommenderas
profylax med 2g Amoxicillin, - vid Pc-allergi 300mg trimetoprim, peroralt 2 tim före undersökning.

Vid påtagligt nedsatt ADL status eller svår övrig sjukdom (ex vis uttalad resp.insuff, njursvikt, instabil
coronarsjukdom) rekommenderas undersökning på sjukhuset som ju också kan lägga in för laxering.
Även utvecklad demens kan vara en kontraindikation - patienten måste kunna förstå och samarbeta
kring undersökningen, ffa vid coloskopiundersökningar.För dig som är intresserad har vi sammanställt remissindikationer och några länkar kring
gastroenterologiska sjukdomstillstånd.Vår verksamhet följer gällande riktlinjer från SGF (Svensk Gastroenterologisk Förening),
Socialstyrelsen och ESGE (European Society of Gastrointestinal Endoscopy).Hem

Om oss

Här finns vi
Kontakt

Du som har tid för
- Coloskopi
- Gastroskopi

Länkar

För dig som remitterar


CURA kliniken
Erikslustvägen 22
Box 20037
200 74 Malmö